Świadoma kobiecość – zdrowa ziemia

Program dla kobiet 2020 - 2021

Opis

By zdrowie i życie nasze, naszych bliskich oraz Ziemi mogły kwitnąć, potrzebujemy przebudzenia i urzeczywistnienia pierwiastka kobiecego. Każdy z nas go w sobie ma, w różnym stopniu. Najprościej, chodzi o przywrócenie miejsca dla naszej wrażliwości, uczuciowości i głębokiego połączenia ze wszystkim, co istnieje. O przywrócenie równowagi męskie – kobiece; racjonalne – emocjonalne; techniczne – metafizyczne. O równowagę.

Ten warsztat jest dla kobiet, które podjęły decyzję, by żyć pełnią swego potencjału. Dla kobiet, które wiedzą jak ważny jest oparty na empatii związek z przyrodą oraz z ludzką wspólnotą. Dla kobiet, które nie chcą już więcej kompromisów w zakresie zdrowia, dobrego samopoczucia i bycia sobą. Dla tych, które wyruszyły lub pragną wyruszyć w podróż odkrywania swojej kobiecości i jej darów.

Program składa się z 7 elementów

3

webinary

3

warsztaty wyjazdowe
(3 dni, 5 dni, 2 dni)

grupa fb

grupa ongoing na FB (pytania, teksty, inspiracje, dzielenie się)

Koszt

webinar

każdy webinar 50 zł

warsztaty wyjazdowe

3 dni – 800 zł + koszt noclegu i wyżywienia
5 dni – 1200 zł + koszt noclegu i wyżywienia (ok. 150 zł doba z wyżywieniem / pyszne, wegetariańskie)
2 dni – 300 zł + koszt noclegu i wyżywienia + wkład własny do ceremonii

grupa na fb

bezpłatna, tylko dla uczestniczek programu

uwaga

webinar wrześniowy oraz pierwszy wyjazd mają charakter otwarty – można dołączyć; potem dwa kolejne wyjazdy zamknięte tylko dla uczestniczek całości programu  (do webinarów można dołączyć)

Szczegóły

Tematyka:

 • pierwiastek kobiecy nie tylko w ujęciu płci
 • energia seksualna – nasz energia życiowa
 • relacyjność a kobiecość
 • uczucia jako drogowskazy
 • mapa ciała
 • wprowadzenie do Pięciu Elementów
 • + pytania i odpowiedzi
 • wprowadzenie do medytacji + techniki dla kobiet
 • elementy pracy z ciałem (łagodnie)
 • grupa mówienia z serca i wymiany oparte na współczuciu
 • miniwykłady
 • spotkanie ze swoją kobiecością – praktyka
 • spotkanie z Ziemią – praktyka
 • podróż przez wszystkie fazy i cykle kobiecego życia od dziewczynki po starą, mądrą kobietę
 • kontemplacja każdego z etapów
 • integracja i docenienie darów każdej z postaci
 • znalezienie swojego miejsca w kobiecym krajobrazie
 • związek z Ziemią i żywiołami
 • + pytania i odpowiedzi
 • rozpoznanie i połączenie wewnętrznego wymiaru kobiecego i męskiego
 • specyfika tego, co męskie (w mężczyźnie i kobiecie)
 • „święty związek”
 • energia seksualna łącząca z innymi i ze światem
 • + pytania i odpowiedzi
 • praktyka Mandali Pięciu Elementów
 • medytacja
 • praca z ciałem
 • radosna twórczość
 • ćwiczenia w plenerze
 • miniwykłady

lektury, pytania, zadania, inspiracje, praktyki, wymiana

do ustalenia