cennik i zasady

konsultacja / sesja psychoterapii

45 minut

200 zł *

coaching / mentoring / sesja genogramowa

60 minut

250 zł *

grupy / warsztaty / szkolenia / wykłady / webinary

cena podana przy wydarzeniu

zasady i sposoby płatności

 • możliwe formy płatności: przelew lub szybkie płatności
 • możliwe dokumenty finansowe: paragon (wystawiam automatycznie, ślę na życzenie), faktura (nie VAT – prośba o wcześniejszą informację i podanie danych)
 • miejsce na konsultacji rezerwuje wpłata co najmniej 3 dni przed zaplanowanym terminem
 • w przypadku płatności comiesięcznych wplata za bieżący miesiąc powinna zostać uiszczona przed pierwszą sesją w miesiącu
 • opłata rezerwacyjna za warsztat / wyjazd to zadatek, pełna wpłata powinna zostać uiszczona najpóźniej tydzień przed planowanym wydarzeniem lub gotówką na miejscu
 • opłata za udział w webinarze pobierana jest jednorazowo w ramach rezerwacji, opłata ta zawiera nielimitowany dostęp do nagrania audio (o ile nagrywam)
 • proszę o przybycie na sesję równo o ustalonej godzinie
 • sesję można odwołać / przełożyć najpóźniej 48 h przed zaplanowanym jej odbyciem
 • sesja odwołana / przełożona po tym terminie podlega opłacie 100%
 • w przypadku grup opłata jest za cały miesiąc, bez względu na ew. nieobecności (w tym przypadku można otrzymać materiały ze spotkania)
 • w przypadku warsztatu / wyjazdu zadatek nie podlega zwrotowi o ile nie jest to spowodowane siłą wyższą uniemożliwiająca odbycie się wydarzenia lub czyniące je ryzykownym
 • zastrzegam sobie prawo do przekierowania do innego specjalisty lub / oraz zasugerowania innych form pracy nad sobą / rozwoju / leczenia
 • w razie pytań / wątpliwości proszę o kontakt mailowy

co zawiera cena

 • koszt wieloletnich szkoleń, psychoterapii własnej, regularnej superwizji
 • ciągły rozwój i dokształcanie się (książki, warsztaty etc)
 • podatek i ZUS
 • obsługę księgowo - fiskalną
 • wynajem lokalu, zakup niezbędnych sprzętów oraz środków czystości
 • zakup urządzeń potrzebnych do pracy stacjonarnej i online
 • koszty strony www (domeny i serwera) oraz platform kontaktowych (Zoom)
 • psychoterapeuta nie ma płatnych urlopów ani zwolnień lekarskich, cena musi pozwolić funkcjonować także w tych okresach (także podczas nieobecności osób, z którymi pracuje)
 • psychoterapeuta nie jest w stanie pracować np. 8h dziennie; przynajmniej ja – nie. Pracuję 2 dni w tygodniu, przyjmuję bardzo ograniczoną liczbę pacjentów, co pozwala mi ofiarować najwyższą jakość obecności i słuchania oraz zachować zdrowie psychiczne czyli: być dla Was dalej:)
 • cena sesji psychoterapii została wyliczona w oparciu o średnie ceny w Warszawie uwzględniając następujące kryteria wysokich kompetencji (wg CP SWPS): ukończone szkolenia specjalistyczne, staże kliniczne, doświadczenie w placówkach zdrowia psychicznego + 15 lat nieprzerwanego doświadczenia w samodzielnym prowadzeniu psychoterapii+ doktorat + certyfikat psychoterapii
 • ponieważ psychoterapia często trwa kilka lat cena sesji może wzrastać  (zazwyczaj raz w roku) proporcjonalnie do wzrostu kosztów, stopy inflacji oraz cen rynkowych

*jeśli masz ograniczenia finansowe, a jesteś osobą, z którą już pracowałam wcześniej lub / i bardzo chcesz pracować akurat ze mną, napisz do mnie, poszukamy rozwiązania razem

Jeśli chcesz opłacić spotkanie, możesz skorzystać z przycisków poniżej