POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

1.1.     Podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne, ale  niezbędne do umawiania konsultacji, rezerwowania miejsca na warsztatach, udziału w webinarach i innych wydarzeniach.

1.2.   Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyrazili Państwo zgodę. W każdej chwili mają Państwo prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. W szczególności mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania, aktualizacji) swoich danych, usunięcia danych, jeżeli nie jest to sprzeczne z innymi przepisami prawa, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody. (Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.)

1.3.    Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Barbara Tyboń
CREATIFS. Centrum Edukacji, Terapii i Sztuki
Ul. Dobra 4/23 00-388 Warszawa

1.4.    Chronię Państwa prywatność zgodnie ze standardami określonymi w obowiązujących przepisach prawnych Polski oraz Unii Europejskiej.

1.5.    Chronię Państwa dane osobowe przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, dostępem ze strony osób niepowołanych, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem.

1.6.     Użytkownicy, którzy nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych nie powinni bez zgody swoich przedstawicieli ustawowych, składać zamówień, umawiać konsultacji ani rezerwować miejsca na warsztatach. (nie mam jednak możliwości weryfikacji zakresu posiadanej przez użytkowników zdolności do czynności prawnych.)

1.7.    Nie profiluję danych osobowych ani też nie podejmuje decyzji na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych.

1.8.      Strona internetowa barbaratybon.edu.pl może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. W razie przekierowania użytkownika na prowadzące z nich strony internetowe, prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi na nich odrębnymi zasadami dotyczącymi prywatności i plików „cookies” ( To samo dotyczy osób, które polubiły fanpage w serwisie społecznościowym Facebook.)

1.9.    Strona internetowa korzysta z plików cookies (ciasteczek).

Przechowywanie plików cookies i dostęp do informacji w nich zawartych wymaga zgody klienta. Klient może wyrazić taka zgodę za pomocą ustawień zainstalowanej w wykorzystywanym urządzeniu przeglądarki internetowej, która domyślnie zezwala na przechowywanie plików cookies. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcje przyjmowania cookies odpowiednio konfigurując ustawienia przeglądarki internetowej.
 

2. CELE I ZAKRES WYKORZYSTANIA DANYCH OSOBOWYCH.

2.1.     Wszelkie uzyskane przeze mnie dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji usług zamówionych przez użytkowników serwisu internetowego  i nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom, chyba, że:

- uzyskana zostanie na to uprzednia  zgoda osoby, której one bezpośrednio dotyczą,
- obowiązek przekazania tych danych będzie wynikać z przepisów prawa,
-  jest to niezbędne w celu wywiązania się z zawartych z użytkownikami umów.

(chodzi o banki, firmy kurierskie, usługi księgowe czy podmioty upoważnione prawnie)

2.2.   Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

-  rezerwacji miejsca na konsultacji i komunikacji z tym związanej

- rejestracji na organizowane wydarzenia (w procesie rezerwacji miejsca oraz zakupu biletów i komunikacji związanej z rejestracją i uczestnictwem w tych wydarzeniach)

- w sprzedaży usług i dóbr
-  dokumentacji przebiegu wydarzeń, w tym w formie nagrań elektronicznych tych wydarzeń, w których opisie jest to jasno zaznaczone, a także zdjęć, które mogą być opublikowane na stronie internetowej i serwisach społecznościowych

-   wykonania obowiązków prawnych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa
-  w kierowaniu do Państwa treści marketingowych (zgodnie z treścią przepisu art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w zależności od tego, na jaką drogę komunikacji wyrazili Państwo zgodę.
- w realizacji prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ewentualnym ustalaniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem określonym treścią art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz zgodnie z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych.

 
3. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

3.1.    Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem.

3.2.   Będą archiwizowane i przetwarzane, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

3.3.   Jeżeli dane osobowe przetwarzane były na podstawie tzw. zgody marketingowej, mogą być przetwarzane do czasu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania.

W przypadku pytań lub uwag związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Administratorem danych pod adresem: batybon@gmail.com.