Autentyczność to wybory, których dokonujemy każdego dnia. To podjęcie decyzji, by pokazać się i być prawdziwą. To wybór uczciwości. W ten sposób pozwalamy, by nasze prawdziwe ja było widziane.

Brené Brown

O mnie

Moja ścieżka rozwoju zawodowego i osobistego ma charakter holistyczny i humanistyczny. Od bardzo dawna prowadzi mnie pragnienie twórczej pracy z ludźmi. To, w jaki sposób pracuję z drugą osobą / grupą, jest kształtowane zarówno przez mój obecny stan świadomości, wiedzę i doświadczenie, jak i oczywiście potrzeby, możliwości i osobowość drugiego człowieka.

Nie ma dwóch takich samych ani nawet podobnych procesów terapeutycznych. Każdy jest szyty na miarę, czy też, jak mówi Irvin Yalom, dla każdej osoby tworzę nową terapię. A właściwie to tworzymy, bo jesteśmy we dwoje w tym procesie. Moja rola polega na towarzyszeniu, wspieraniu, tworzeniu dobrego środowiska, by mogły zajść procesy uzdrawiania i wzrostu.

Podejście holistyczne oznacza, że obejmuję czułą uwagą umysł, uczucia, ciało, duchowość oraz relacje. Kontemplatywność dotyczy sposobu, w jaki pracuję: uważność, akceptacja i współodczuwanie są podstawowymi jakościami, które pragnę pielęgnować w kontakcie z drugą osobą.

Ważnym wymiarem mojego życia, a więc i pracy jest duchowość (ponad wszelkimi podziałami na religie), z której czerpię moc właściwej intencji oraz kierunek dalszy i szerszy niż czubek własnego nosa :). Wybieram ekopsychologię, gdyż mam silne przekonanie, że nasze uzdrowienie łączy się integralnie z uzdrowieniem Ziemi. Nie ma jednego bez drugiego, działamy na siebie wzajemnie.

wykształcenie

Ukończyłam Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne na Uniwersytecie Warszawskim oraz psychologię na Uniwersytecie SWPS, a także wiele długoterminowych szkoleń specjalistycznych z zakresu  psychoterapii (psychoanalitycznej, systemowej i kontemplatywnej), coachingu, pracy z ciałem i zdrowia.

praca

Od 15 lat pracuję jako psychoterapeutka oraz coach (jako coach krócej) w instytucjach państwowych (MSWiA, IPiN, OPTA , poradnie zdrowia psychicznego, Centrum Psychoonkologii) i prywatnych (Ośrodek Psychoterapii i Psychoedukacji Drabina, Centrum Terapii Dialog, Akademickie Centrum Psychoterapii SWPS, Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Dobra 4 ).W tym momencie oferuję psychoterapię i coaching jedynie w praktyce prywatnej.

wykłady

Jako wykładowca i trenerka od około 20 lat  współpracuję z różnymi uczelniami wyższymi (Uniwersytet Warszawski, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych, Uniwersytet SWPS, Collegium Civitas, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Finansów, Wyższa Szkoła Zarządzania  „Edukacja”).
Obecnie jeżdżę także do innych miast w Polsce, by prowadzić zajęcia na studiach podyplomowych oraz otwarte szkolenia lub warsztaty.

działalność

Mam zaszczyt być współzałożycielką Ośrodka Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Dobra 4 oraz założycielką Creatifs. Centrum Edukacji, Terapii i Sztuki.

co wspieram

Biorę udział w akcjach społecznych wspierających holistycznie rozumiane zdrowie psychiczne i fizyczne, wzrost świadomości, ekologię i budowanie dobrych relacji.

certyfikaty

  • magister nauk humanistycznych (MISH) oraz z psychologii
  • doktor nauk humanistycznych (Uniwersytet Warszawski)
  • certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego afiliowany przez European Association for Psychotherapy
  • certyfikat coacha (Zen Coaching / Kåre Landfald / Norway)
  • certyfikat trenera metody opartej na uważności i empatii w ramach Karuna Training (Upaya Institute Köln, Niemcy)
  • licencja instruktora jogi holistycznej, jogi nidry oraz medytacji
  • + inne certyfikaty ukończenia szkoleń z zakresu terapii, coachingu, sztuki oraz zdrowia i pracy z ciałem

*nie wiszą w ramkach, do wglądu w razie potrzeby:)

ekopsychologia

Twórcy ekopsychologii wychodzą z założenia, że w psychologii niezbędna jest wizja, w której uwzględnia się relację człowieka ze światem naturalnym, z szacunkiem, troską i zrozumieniem traktuje się wszystkie istoty czujące oraz  bierze się etyczną odpowiedzialność za zachowania człowieka wobec Ziemi.

Nauka i duchowość są  ze sobą zgodne w tym, że  jesteśmy ściśle połączeni ze światem przyrody, stanowimy jego część. Człowiek i cały świat naturalny, zgodnie z prastarymi naukami, składa się z pięciu elementów: ziemi, wody, ognia, powietrza i przestrzeni. Przez zrównoważoną relację z Ziemią przywracamy nasze zdrowie, a uzdrowienie kondycji Ziemi jest możliwe dzięki  przebudzeniu się każdego z nas.

W procesie psychoterapii, rozwoju i edukacji pogłębiamy i poszerzamy naszą świadomość nie tylko po to, aby nasze życie było lepsze, pełniejsze, zdrowsze i szczęśliwsze, ale także po to, by wywierać pozytywny wpływ na rzeczywistość wokół nas.

Używając dobrych słów i  gestów  oraz podejmując właściwe działania, okazujemy autentyczną troskę jedni o drugich i o stan naszej planety.

Podejście ekopsychologiczne jest dla mnie bardzo ważne. Posługując się pojęciem ekopsychologii, pragnę sobie ciągle na nowo przypominać, że nie istnieje żadne odrębne ja (ego) w oderwaniu od innych ludzi oraz od świata naturalnego. Pragnę uniknąć pułapki spoglądania na siebie i osoby, z którymi pracuję, z egocentrycznej perspektywy. Tak, potrzebujemy poznać nasze konflikty, zająć się naszymi traumami, zahamowaniami i kompleksami. Ale co dalej? Jaki wpływ ta indywidualna, intymna praca będzie miała na innych, na świat, na Ziemię?

psychoterapia holistyczna

Psychoterapię, którą oferuję, nazywam od kilku lat psychoterapią holistyczną. Proces psychoterapii rozumiem jako poznawanie siebie, swoich uwarunkowań, zasobów i ograniczeń w zakresie cielesnym, emocjonalnym, myślowym, duchowym oraz środowiskowym (czyli w środowisku ludzkim – w relacjach oraz w środowisku naturalnym). Samopoznanie,  czyli poszerzenie świadomości, często prowadzi do głębokiej przemiany przynoszącej owoce we wszystkich aspektach życia.

Podejmujemy trafniejsze decyzje, potrafimy lepiej zatroszczyć się o siebie i o to, co dla nas ważne. Odnajdujemy w sobie więcej wolności, spokoju i radości. Jednak nie jest to ścieżka łatwa, lekka i przyjemna. Przechodzimy w tym procesie poprzez własny mrok, poszukujemy naszych zagubionych części i przyłączamy pozostawione części.

Stajemy się całością. I w ten sposób uzdrawiamy siebie, swoje relacje i możemy wywierać pozytywny wpływ na środowisko wokół nas. Słowo holistyczny wywodzi się z języka greckiego: hólos oznacza ‛całyˊ. Stajemy się całością, stajemy się zdrowi i pełni życia dzięki temu, że zajmujemy się sobą jako całością. Nie tylko objawem, emocją, zaburzeniem, chorobą. Nie tylko ciałem.

Uwzględniając podstawowe aspekty bycia człowiekiem, widząc ich wzajemne związki i pracując z każdą osobą we właściwy dla niej sposób jako z całością, wspieram ją, najlepiej jak potrafię, na ścieżce, na której odnajduje ona siebie i  staje się swoim własnym uzdrowicielem.

psychologia kontemplatywna

Psychologia kontemplatywna  stanowi połączenie prastarej psychologii buddyjskiej z elementami współczesnej psychologii akademickiej. Jej twórcą jest Chögyam Trungpa Rinpoche – buddyjski nauczyciel, który między innymi założył Uniwersytet Naropy (USA), na którym nieprzerwanie od lat 70  jest prowadzony kierunek studiów o tej samej nazwie.

Psychologia kontemplatywna opiera się na przekonaniu, że w każdym z nas istnieje bezwarunkowe, wrodzone dobro, każdy posiada zdrowie i mądrość. Celem pracy terapeutycznej jest poszerzanie obszaru zdrowia, przywracanie równowagi oraz połączenia zarówno ze sobą i z innymi ludźmi, jak i ze światem naturalnym. Uczymy się odkrywać, że każde nasze doświadczenie, każde uczucie, nawet największy dyskomfort, może stać się źródłem mądrości.

Psychologia kontemplatywna oferuje wiele praktycznych sposobów pracy z umysłem i emocjami. Główną praktyką jest praktyka medytacji oraz rozwijania uważności połączona z rozwijaniem współodczuwania w stosunku do siebie, innych ludzi i świata.

Dla mnie psychologia kontemplatywna stanowi ramę pracy terapeutycznej. Daje mi perspektywę, z której patrzę na drugą osobę i jej problemy. Dzięki temu, w sposób pełen uważności i empatii, mogę pracować z niezrównoważonymi aspektami ludzkiej osobowości i jednocześnie widzieć ukrytą w nich mądrość.

psychogenealogia

Psychogenealogia zajmuje się psychologicznym dziedzictwem naszych przodków obecnym w naszym umyśle, sercu i życiu. Przeważnie zostajemy wezwani do zajęcia się tą tematyką, gdy coś w naszym życiu idzie nie tak, jakbyśmy tego pragnęli, ale nie możemy znaleźć przyczyn takiego stanu rzeczy. Odkrywamy, że nasza historia nie zaczęła się od naszych narodzin czy naszego poczęcia. Zaczynamy rozumieć, że wszyscy, którzy nas poprzedzili w naszej rodzinie, wywarli na nas znaczący wpływ.

Tworząc genogram – swoje osobiste psychologiczne drzewo rodowe – odkrywamy zarówno wspaniałe dary, talenty, wspierające cechy, jakie otrzymaliśmy od naszych przodków, jak i ograniczające wzorce, traumy i problemy relacyjne. Odkrycie to pozwala nam przyjąć wszystko, co dobre w naszym życiu, i za to podziękować oraz pożegnać się z tym, co już nam nie służy.

Tworzenie genogramu jest, w   moim odczuciu, pełną piękna pracą, w której odnajdujemy na nowo połączenie z poprzednimi pokoleniami oraz widzimy siebie jako osobę, która niesie w przyszłość, dla następnych pokoleń to, co otrzymała, i to, co osiągnęła w swoim życiu i rozwoju.