psychoterapia

Psychoterapia holistyczna

Psychoterapię praktykuję od ponad 15 lat. Odbyłam całościowe szkolenie z psychoterapii uwzględniające jej główne podejścia, szkoliłam się kilka lat w psychoterapii systemowej oraz psychoanalitycznej. Dodatkowo kształciłam się w psychologii kontemplatywnej. Łączę akademicką wiedzę psychologii zachodniej oraz najnowsze odkrycia neuronauki z tradycyjną mądrością Wschodu. Uwzględniam wymiar psychogenealogii, czyli naszego związku z przodkami i z tym, co ważnego wydarzyło się w ich życiu i wywiera wpływ na nas i naszych potomków.

Najbliższe jest mi podejście holistyczne, czyli takie, które w równym stopniu zajmuje się umysłem, ciałem, uczuciami, duszą, relacjami i środowiskiem, w jakim żyje dana osoba.

Nazywam obecnie moją pracę ekopsychologią, gdyż jestem przekonana, że nie jest możliwe uzdrawianie tylko na poziomie indywidualnym. Jesteśmy połączeni ze światem przyrody, zależni od niej i konieczne jest, szczególnie w czasach zagrożenia katastrofą klimatyczną, uwzględnianie tego połączenia. Przywracając harmonię w sobie, mamy szansę stworzyć bardziej zrównoważoną relację z Ziemią i innymi jej mieszkańcami. Odbudowując równowagę w świecie naturalnym, stajemy się bardziej zdrowi i szczęśliwi w wielu obszarach naszego życia.

W psychoterapii, którą prowadzę, można odnaleźć duży wpływ psychologii głębi C.G. Junga oraz psychologii kontemplatywnej (na Zachodzie znanej bardziej jako mindfulness). Uważność, współodczuwanie, szacunek, akceptacja i bezwarunkowa życzliwość są dla mnie podstawowymi wartościami w relacji terapeutycznej.

psychoterapia klasyczna

 • depresja, żałoba, złość, lęk, kłopoty z uczuciami
 • problemy w relacjach – z sobą i z innymi
 • tzw. zaburzenia osobowości
 • zaburzenia somatyczne o nieznanej i znanej etiologii
 • tematyka niezależności i dojrzałości
 • rozstania, straty, zmiany
 • inne rodzaje cierpienia

psychoterapia jako ścieżka rozwoju

 • rozwinięcie i pogłębienie kontaktu z samym sobą, z innymi i światem
 • praca ze snami, sztuką i ciałem
 • kobiecość – młoda & dojrzała
 • praca z blokadami np. w ekspresji twórczej, obfitości
 • inne tematy, które ważne są dla pełnego i spełnionego życia

Konsultacje

Przed umówieniem się na jakąkolwiek formę współpracy indywidualnej  zapraszam na 1–3 konsultacje, by poznać się oraz ustalić, co jest potrzebne, upragnione i możliwe.

Zapraszam także na jednorazowe lub kilkurazowe konsultacje dotyczące aktualnego kryzysu, wątpliwości i pytań, także w zakresie form pracy nad sobą.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii długo- i krótkoterminowej oraz w konsultowaniu – indywidualnie i par.

Sesja genogramowa

Przywołanie do świadomości ukrytych przekazów międzypokoleniowych może zaowocować większą wolnością, jak i odnalezieniem w sobie i w swojej historii siły, by uporać się z nękającymi nas problemami.

Sesja genogramowa polega na wspólnym rysowaniu z terapeutą genogramu, czyli psychologicznego drzewa genealogicznego Twojej rodziny. Ważnym elementem tej pracy jest obserwowanie wzorców emocjonalnych, relacyjnych czy traum przekazywanych z pokolenia na pokolenie.

Genogram jest potężnym narzędziem terapeutycznym mogącym prowadzić do wielu wglądów, do uwolnienia intensywnych emocji i domknięcia niedomkniętych spraw rodowych.

Sesje genogramowe prowadzę po wstępnych konsultacjach, w ramach trwającej psychoterapii lub, za zgodą terapeuty prowadzącego, dla osób będących w psychoterapii u terapeutów, którzy nie pracują z genogramem.